POMOZTE NÁM MĚNIT ŽIVOTY LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM K LEPŠÍMU


Podporujeme plnohodnotný život lidí se zkušeností s duševním onemocněním ve společnosti    

 

 Fokus Praha je zásadní součástí regionálního systému péče o lidi s duševním onemocněním. Vysokou kvalitou poskytovaných služeb vytváříme podmínky pro plnohodnotný život lidí s duševním onemocněním ve společnosti. 

 

 

Krizový tým a tým DUMKA

Krizový tým Fokus Praha nabízí lidem starším 16 let či jejich blízkým okamžitou pomoc v průběhu psychické krize. Podpora může probíhat v rámci terénní práce, telefonicky, prostřednictvím online chatu, ambulantně či v rámci pobytu na krizovém lůžku. Služba je bezplatná a na přání klienta i anonymní

Fokus Praha také uvolňuje své specialisty pro psychosociální podporu pro uprchlíky z UkrajinyProjekt DUMKA tvoří multidisciplinární tým složený z ukrajinsky a rusky mluvících expertů na duševní zdraví, zdravotní péči, sociální práci a školství. Služby týmu DUMKA jsou bezplatné. Objednávky lze provádět v pracovní dny od 9.00 do 18.30 hodin na telefonním čísle +420 778 979 211 nebo přes e-mail dumka@amiga-migrant.cz.

Psychoterapie

Psychoterapie Fokus Praha se specializuje na práci s lidmi s onemocněním z okruhu závažných duševních poruch (psychózy, mánie, deprese, těžké neurotické stavy, poruchy osobnosti) z celé Prahy, případně i okolí. Psychoterapeuticky pracujeme s jednotlivci, páry, rodinami i skupinově. Pomáháme najít cestu k zotavení a spokojenému životu, zlepšit průběh onemocnění. Poskytujeme služby psychiatrické a psychologické ambulance.

Psychoterapie Fokus Praha >

Centra duševního zdraví (CDZ)

V současné době provozujeme pět center duševního zdraví (CDZ), z toho tři ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, jedno s Ústřední vojenskou nemocnicí a jedno zcela samostatně. V CDZ působí sociálně-zdravotní týmy složené ze sociálních pracovníků, psychiatrů, psychologů, zdravotních sester a dalších odborníků. Součástí týmu jsou i peer konzultanti, tedy lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Na jednoho pracovníka CDZ obvykle připadá 15 až 20 klientů, přičemž týmy v CDZ obvykle tvoří 12 až 16 pracovníků. Vytíženost našich CDZ se v zásadě liší podle velikosti spádové oblasti, která se pohybuje mezi 90 až 140 tis. obyvatel.

V CDZ nacházejí podporu lidé s vážným duševním onemocněním od schizofrenie, přes poruchy nálad, obsedantně-kompulzivní poruchu až po tzv. duální diagnózy, tedy kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách. Klientem CDZ se může stát kdokoliv, kdo je starší 18 let a má stanovenu psychiatrickou diagnózu. Jednou ze vstupních podmínek je také místo, kde klient trvale žije, protože působnost každého CDZ je územně ohraničena příslušnou spádovou oblastí. V CDZ také přijímáme lidi s první zkušeností s duševním onemocněním. Jedná se většinou o mladé lidi, u kterých se rozvíjejí první příznaky. V takových případech může záchranná síť CDZ minimalizovat riziko, že budou tito lidé kvůli hospitalizaci v psychiatrickém zařízení vytrženi ze svého přirozeného prostředí/komunity a následně společensky stigmatizováni.

Komunitní týmy (KoT)

Naše komunitní týmy složené ze sociálních pracovníků fungují na podobné bázi jako centra duševního zdraví, pouze zpravidla nezahrnují zdravotníky. Základem je terénní práce. Ta zpravidla začíná prvním kontaktem v místě, kde je to našemu budoucímu klientovi příjemné a kde to zná. Při první schůzce zmapujeme jeho potřeby a přání a naší podporu následně nastavíme tak, aby mu co nejvíce seděla a byla „ušita přesně na míru“.

Další služby

Nad rámec aktivit Psychoterapie Fokus Praha, center duševního zdraví a terénních komunitních týmů poskytujeme klientům z celé Prahy další služby zaměřené zejména na sociálně-rehabilitační a volnočasové aktivity.

i fbi twitteri ini instai YT

stuzka