Fokus vydal ve spolupráci s plzeňským Ledovcem další titul v edici Marco Cavallo. Tentokrát jsme vybrali překlad díla Marka Reginse Cesta k zotavení. V této knize najdou jak odborníci, tak široká veřejnost množství lidských příběhů, na nichž nám autor citlivou a velmi čtivou formu představuje principy zotavení.

Mark Ragins nám zprostředkovává i svou osobní cestu, sympaticky se s čtenářem dělí nejen o své úspěchy, ale také o omyly a slepé cesty. A to vše jazykem lidským a obecným.  „Kalifornie, kde žiji a pracuji, byla jedním z prvních míst na světě, kde se pustili do deinstitucionalizace péče o duševní zdraví. Přestali jsme pacienty na dlouhá léta hospitalizovat, oddělovat je od nás ostat­ních a nabídli jim plnohodnotný život. Ale prováděli jsme tuhle vzne­šenou změnu hektickým, nedostatečně plánovaným a nedostatečně financovaným způsobem v období masivních sociálních změn a krizí. Proto byly také výsledky tohoto procesu smíšené. Někteří lidé se veli­ce zlepšili, jiní ne — a ti pak poskytli „odstrašující příklad“. Co všechno bychom byli udělali jinak, kdybychom věděli to, co víme dnes!“ píše Mark Regins.

Elektronická verze k dispozici ke stažení zde.

 ragins         
 

 

V edici Marco Cavallo vydává Fokus Praha publikace přinášející nový inspirativní vhled do problematiky psychiatrické péče a duševního zdraví. Knihy z této edice jsou volně dostupné, jejich vydání je možné díky poskytnutým grantům a laskavé spolupráci s autory. Díky vaší finanční podpoře se nám daří zajistit tisk, překlady a distribuci vydávaných knih a také přípravu dalších titulů v edici Marco Cavallo. Za všechny dary DĚKUJEME!