Fokus Praha vydal v rámci edice Marco Cavallo překlad knihy Za zdmi. V úvodu k českému vydání knihy Pavel Novák píše: "....dostává se vám do ruky kniha ZA ZDMI, sborník přednášek z mezinárodní konference konané v italském Meranu v roce 2004. Může se vámzdát zvláštní, proč se vracíme ke konferenci, která se konala před třinácti lety. Jejím předmětem byla „deinstitucionalizace psychiatrické péče“, tedy téma, které u nás nyní konečně začalo být velmi aktuální při právě probíhající Reformě psychiatrické péče.

Ano, o více než čtyřicet let později, než započal proces transformace psychiatrické léčebny v Terstu (od roku 1971 až do uzavření léčebny v roce 1980), o třicet let později, než obdobný proces uzavírání léčeben probíhal v ostatních částech západní Evropy, o sedmadvacet let později, než začaly vznikat první komunitní služby u nás, o jedenáct let později, než byla Valným shromážděním OSN přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (tedy až po konání zmíněné meranské konference).
Ale přesto, anebo snad právě proto, jsou pro nás příspěvky předních odborníků a inovátorů na poli péče o duševní zdraví i v dnešní době tak cenné. Neukazují nám totiž hotový výsledek deinstitucionalizace, ale příklady jednotlivých dílčích kroků, ba i rizik, a to z různé perspektivy. Z pohledu jednotlivých služeb, regionů či národní politiky, z perspektivy svobody jedince či obecně lidských práv. Ukazují nám proces deinstitucionalizace ve své složitosti a komplexnosti. Jak ve svém příspěvku uvádí Lorenzo Toresini: „Deinstitucionalizace neznamená jen čistý a prostý přenos lůžek, není to jen decentralizace zdrojů a zařízení, byť tím vším je také. Ale deinstitucionalizace je mnohem víc — znamená vše, co děláme každodenně případ od případu, když každou situaci posuzujeme v její jedinečnosti a vztah s každým člověkem zakládáme nejprve a především na specifické subjektivitě jedince.“
Cílem této knihy není posilovat naši frustraci, že to u nás nejde tak rychle, ale pomoci v širší diskusi o psychiatrii a péči o duševní zdraví a podpořit zásadní proměnu systému k péči orientované na člověka, jeho jedinečnost a jeho vlastní hodnoty.

Věřím, že se pro nás mohou stát mottem slova, která pronesl již v roce 1979 Franco Basaglia, psychiatr, který zahájil deinstitucionalizaci v Terstu:
Důležité bylo dokázat, že nemožné se stává možným... Před desetidvaceti lety se zdálo nemožné ústav zrušit.“

Knihu si můžete přečíst zde.

   ZaZdm promo 1                                                        
 

 

 V edici Marco Cavallo vydává Fokus Praha publikace přinášející nový inspirativní vhled do problematiky psychiatrické péče a duševního zdraví. Knihy z této edice jsou volně dostupné, jejich vydání je možné díky poskytnutým grantům a laskavé spolupráci s autory. Díky vaší finanční podpoře se nám daří zajistit tisk, překlady a distribuci vydávaných knih a také přípravu dalších titulů v edici Marco Cavallo. Za všechny dary DĚKUJEME!