Komunitní tým Karlín

 Komunitní tým  poskytuje základní sociální poradenství, informace o službách, edukaci a zprostředkovává další či návazné služby.

Vybrat jinou službu Centra Kalín