Krizová služba

IMG 3384 300px 

Na lince 778 736 364

ve všední dny od 16 do 20 hodin
je možné se dovolat pětičlennému krizovému týmu.

Službu u telefonu má vždy jeden pracovník.

Cílová skupina

Telefonická krizová intervence je poskytnuta všem, kteří se ocitnou v naléhavé životní situaci a potřebují z ní najít cestu ven.

Terénní krizovou intervenci a krizovou intervenci tváří v tvář poskytujeme lidem z lokalit Praha 5, 6, 7, 13, 17, a to po předchozí telefonní domluvě a zpravidla následující pracovní den.

Podrobnosti o službě

Nabízíme telefonní, mailové nebo osobní konzultace - podporu při zvládání krizových situací, při zhoršení zdravotního stavu, řešení složité životní situace nebo dlouhodobých problémů. Nabízíme také pomoc při zprostředkování jiných služeb.

Služba může být využívána anonymně a je bezplatná. 

 

Funguje díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy. Děkujeme.

Náš tým

Jsme pětičlenný tým složený z pracovníků Denního sanatoria a Komunitního týmu Břevnov.

Vybrat jinou službu Centra Břevnov