StatekModra

Jůnův statek

Od roku 1996 je objekt bývalého statku v majetku Fokusu Praha a vybudovali jsme zde první sociální firmu v ČR.

k 31. červenci 2017 Jůnův statek (v souladu s dlouhodobým plánem a po posouzení všech vhodných alternativ),  zásadně omezil svoji činnost a budova se připravuje pro prodej novému majiteli.

Zatím zde budou využívat kanceláře pracovníci zázemí Centra sociálních firem.

Jůnův statek do doby prodeje nadále nabízí své služby jen pro individuální ubytování, bez možnosti stravování.

Do konce léta bude v provozu krámek a prádelna.

Svoji činnost ukončilo školicí centrum a kuchyně Jůnova statku.

 

Víc informací najdete na našich stránkach junuvstatek.cz.

 

001 Statek 002 Statek 003 Statek

Vybrat jinou sociální firmu Fokusu Praha