O nás

Jsme nezisková organizace, která vznikla v roce 1990 jako občanské sdružení. Změnou občanského zákoníku jsme se v roce 2016 stali zapsaným ústavem

Naším posláním je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Pro tyto lidi nabízíme komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách.

Pomáháme lidem v našich centrech, kde poskytujeme sociální a zdravotní služby za účelem zkvalitnění jejich každodenního života.
Vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a věnujeme se odborné činnosti.
Podnikáme v našich sociálních firmách, abychom vytvořili zajímavé a smysluplné pracovní příležitosti pro lidi, kteří jsou na běžném trhu práce handicapovaní.

Svoji práci děláme profesionálně a s úctou a respektem ke každému.

Aktivně se podílíme na tvorbě strategie reformy psychiatrické péče.
Jsme členem Fokusu ČR a řady dalších platforem v rámci ČR v rámci mezinárodní spolupráce.