Svoboda především poprvé v ČR
Fokus Praha vydává český překlad zásadní zahraniční publikace k reformě péče o duševní zdraví
Bez předsudků
fotbalové celebrity otevřeně o duševním zdraví
RECOVERY
Recovery (zotavení) je způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí.
DESTIGMATIZACE
Věnujeme se boření mýtů a předsudků, které ve společnosti ve vztahu k lidem s duševním onemocněním přetrvávají.
REFORMA
Zapojujeme se do celospolečenského dění s cílem reformovat péči o duševní zdraví v ČR.
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY
Inspirujte se životními a pracovními příběhy lidí, jejichž osud se protnul s Fokusem Praha.
CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Zakládáme centra duševního zdraví dle standardů, jak o nich mluví reforma psychiatrické péče v ČR.