Fashion for Fokus 2018
24. 4. České muzeum hudby
RECOVERY
Recovery (zotavení) je způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí.
DESTIGMATIZACE
Věnujeme se boření mýtů a předsudků, které ve společnosti ve vztahu k lidem s duševním onemocněním přetrvávají.