Dílna Hvězdáři

HvezdariwPosláním služby je pomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním získat či obnovit základní pracovní dovednosti, rozvíjet jejich zájmy a schopnosti a podporovat je při utváření a udržování mezilidských vztahů. 

  

 

Vybrat jinou službu Centra Podskalí