Klub Mosty

Klub Mosty tvoří otevřená skupina lidí s nálepkou duševního onemocnění, kterou vedou zkušení  peer pracovníci. Nabízí účastníkům vstřícné a kolegiální prostředí, kde mohou všichni příjemně, svobodně a smysluplně trávit čas.

Otevřeno je od pondělka do čtvrtka - od 13:00 do 17:00 v klubovně v Dolákově 24, v Praze 8. 

NEDÁVNÁ AKCE

Beseda Otevřený Dialog u nás a ve světě

Videozáznam akce zde:

Více na www.otevrenedialogy.cz

 

 

Co je DISCOVERY podle Klubu Mosty?

objevování nových cest na vlastní cestě za zotavením - nový smysl života
zplnomocňování - přijetí odpovědnosti za svůj život (mít svůj život ve vlastních rukách)
naděje - kde je vůle, tam je cesta
sdílení mezi sebou navzájem (osobní příběhy, besedování na rozličná témata)

Položte si s námi tyto otázky:

Chceme se vracet k "dřívějšímu" životu nebo chceme objevovat cesty k něčemu lepšímu?

Čeho chceme dosáhnout na vlastní cestě v tomto roce?

Co je pro Vás hnacím motorem na cestě zotavení?

Celou novu vizi Klubu Mosty o Discovery College si můžete prohlédnout zde.

Vyhledat jinou službu Centra Bohnice