Psychoterapie, centra duševního zdraví, komunitní týmy a naše další služby

Psychoterapie Fokus Praha se specializuje na práci s lidmi s onemocněním z okruhu závažných duševních poruch (psychózy, mánie, deprese, těžké neurotické stavy, poruchy osobnosti) z celé Prahy, případně i okolí. Psychoterapeuticky pracujeme s jednotlivci, páry, rodinami i skupinově. Pomáháme najít cestu k zotavení a spokojenému životu, zlepšit průběh onemocnění. Poskytujeme služby psychiatrické a psychologické ambulance.

Naše centra duševního zdraví či samostatné terénní komunitní týmy pomáhají dospělým lidem se závažným duševním onemocněním, kteří bydlí (trvalé místo pobytu není podmínkou) v různých spádových oblastech hlavního města Prahy a Středočeského kraje. 

Nad rámec aktivit Psychoterapie Fokus Praha, center duševního zdraví a terénních komunitních týmů poskytujeme klientům z celé Prahy další služby zaměřené zejména na sociálně-rehabilitační a volnočasové aktivity.