StatekModra

Jůnův statek

V říjnu 2018 Fokus Praha objekt Jůnova statku v Sedleci u Prahy definitivně opustil a již zde nenabízí žádné služby. 

Objekt bývalého statku byl v majetku  Fokusu Praha od roku 1996 a vybudoval zde první sociální firmu v ČR.

 

 

 

001 Statek 002 Statek 003 Statek

 

 

 

 

Vybrat jinou sociální firmu Fokusu Praha