nesedim 300

V těsném sousedství Centra Břevnov funguje už rok komunitní centrum Nesedím, sousedím, které pořádá pro všechny generace občanů Břevnova různé programy. Domluvili jsme se, že bychom mohli navázat spolupráci, a její první vlaštovka je tady!

Workshop u sousedů vedla Lenka Mlejnková, arteterapeutka Denního sanatoria v Centru Břevnov, Fokus Praha. Sešla se různorodá skupinka devíti účastníků, která se přesně vešla ke společnému pracovnímu stolu. Někteří byli při této příležitosti v příjemném prostoru "Nesedím, sousedím" poprvé. Se zájmem se dověděli základní věci o arteterapii a pak se s ní seznámili hravým způsobem osobně. Workshop se velmi povedl, děkujeme za finanční podporu Magistrátu hl.m.Prahy a doufáme v další společné akce s centrem "Nesedím, sousedím," například na oplátku na zahradě objektu Centra Břevnov.