Srdečně vás zveme na expozici Fokusu Praha na Designbloku 2018 ve dnech 25. – 29. října. Letos jsme připravili novou osvětovou a destigmatizační kampaň s názvem „NEŠKATULKUJME! NA ROVINU o duševním zdraví“, která na Designbloku odstartuje.

Smyslem kampaně je poukázat na to, že mylné předsudky vůči lidem s duševním onemocněním vedou k jejich stigmatizaci a brání jejich zotavení a návratu k normálnímu životu. „Když se člověk přizná svému okolí k problémům s duševním zdravím, často se setká s odmítavou reakcí. Někdy docela skrytě, například vás můžou do té doby dobří přátelé přestat zvát na návštěvy a oslavy, přestanou se s vámi stýkat. Namísto zotavování tak člověk trpí ztrátou přátel, společnosti, sociálních kontaktů.“ vysvětluje Pavel Novák, ředitel Fokusu Praha. „Tuto nespravedlnost v přátelství pociťuje až 69 % lidí s duševním onemocněním. Vyplývá to z výzkumu, který mapoval zkušenosti se stigmatem a diskriminací lidí s duševním onemocněním uskutečněný Národním ústavem duševního zdraví,“ dodává Pavel Novák.

Vizuální styl expozice jsme realizovali ve spolupráci s výtvarníkem Petrem Lukášem Rackem, který mimo jiné podporoval Fokus v době jeho vzniku v 90. letech. „Jsem rád, že jsem po letech opět mohl spolupracovat s Fokusem. V expozici jsme se vrátili k myšlence, která u zrodu Fokusu byla a to, že Fokus je symbolickým ohništěm, u kterého je možné se na své cestě ohřát, nabrat síly, kde je možné „zapálit se“ pro nové výzvy,“ říká Petr Lukáš Racek. Návštěvníky Designbloku pozveme přímo do nitra naší expozice, kde budou mít možnost poslání kampaně sami „objevit“.

Fokus Praha se touto kampaní zároveň zapojuje do iniciativy NA ROVINU, která usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Za iniciativou NA ROVINU stojí Národní ústav duševního zdraví a je součástí projektu Destigmatizace aktuálně probíhající Reformy psychiatrické péče. Na Designbloku představujeme jako součást kampaně lavičku „Na rovinu“ z dílny architekta Lukáše Koppa a designérky Nikol Lourkové .

Děkujeme také organizátorům Designbloku za poskytnutí výstavních prostor. Destigmatizační kampaň „NEŠKATULKUJME! NA ROVINU o duševním zdraví“ vznikla díky podpoře Magistrátu hl.m. Prahy.

 Fokus pzvanka design blok

Petr Lukáš Racek

Petr Lukáš Racek je výtvarníkem ve svobodném povolání. Více než třicet let se specializuje na práci s papírem a lepenkou, konstrukci papírových obalů, užitou grafiku a architekturu vč. alternativního využití papíru, dřevěným parkovým objektům a dětským hřištím pod značkou INSPI DESIGN. Za svoji dlouholetou práci získal několik ocenění za veletržní expozice. Je autorem patentovaného obalového fixačního systému, kterému bylo uděleno ocenění "OBAL ROKU 2004" a později mezinárodní cena "WORLD STAR FOR PACKAGING 2004" v Sao Paulu. Jeho soubor autorských manufakturně vyráběných papírových objektů byl v minulosti nominován Design Centrem ČR na cenu "Vynikající výrobek roku".Některé jeho papírové objekty byly součástí interiéru českého pavilonu na Světové výstavě EXPO 2000 v německém Hannoveru. Petr je autorem unikátního skořepinového domu "VLNA", který je chráněn průmyslovými vzory a patenty v několika desítkách zemí světa. Petr se svou ženou a sedmi dětmi žije a pracuje v ateliéru svého domu na Vysočině.

Lukáš Kopp

Vystudoval Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze, pracuje jako nezávislý urbanista a architekt. Zabývá se městským plánováním, veřejným prostorem, krajinotvorbou a trvale udržitelným rozvojem.

Nikol Lourková

Studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Intermediální konfrontace pod vedením Jiřího Davida a Milana Saláka. Ve své tvorbě pracuje s tématem odcizení, důvěry a vnitřní rozpolcenosti.

Iniciativa NA ROVINU

Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Vytváří prostředí, kde se na rovinu mluví o duševním zdraví a nemoci, dává na jednu rovinu práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním s ostatními lidmi, staví na roveň duševní zdraví se zdravím fyzickým a vyrovnává vztah pomáhajícího profesionála a člověka s duševním onemocněním.Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti

Praha    logo NA ROVINU pruhledne