V sobotu 15. září proběhla akce Zažít město jinak, tentokrát ve Vratislavově ulici. Centrum Podskalí se i letos zapojilo do sousedských slavností. Vzhlem k novým prostorám zázemí ve Vratislavově ulici se Podskalí připojilo k této lokalitě a již není hlavním organizátorem akce na Výtoni. Vratislavka se ukázala jako dobrá volba, sousedský život tu běží o poznání intenzivněji než na Výtoni, což je smyslem celé akce. Fokus zde měl tradičně stánek s výrobky Hvězdářů, workshopy s výrobou šperků z recyklovaných plastů, stolky se společenskými hrami a omalovánkami pro děti. V Domě u Libuše se peklo na společný stůl a výtěžek posloužil na uhrazení nákladů celé akce. Celý den bylo zázračně pěkné počasí, program byl velmi vlídný k rodinám s dětmi. Byla jich do pozdního odpoledne plná ulice:)

ZMJ 0ZMJ 1 ZMJ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                         

ZMJ 3ZMJ 4ZMJ 5