V letních měsících se u nás v centrále Fokusu Praha bouralo a budovalo. Díky finanční podpoře Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové v hodnotě 30 000 Kč, jsme mohli uskutečnit rekonstrukci místnosti s hygienickým zázemím a WC tak, aby plně vyhovovalo i zaměstnancům a návštěvníkům s fyzickým omezením. Vzhledem k tomu, že zde kromě ředitelství sídlí i Klub Mosty, Centrum vzdělávání a CDZ pro Prahu 8, byla tato přestavba už skutečně akutní.

Děkujeme nadaci za příspěvek a jsem rádi, že po venkovních bezbariérových úpravách, úspěšně pokračujeme v rekonstrukcích i v interiéru.

wc