Speciál HN k psychiatrické péčiDne 21. 2. 2021 vyšel v Hospodářských novinách speciál s názvem Péče o duši, který se věnoval zejména probíhající reformě péče o duševní zdraví v ČR a rozvoji komunitních služeb, resp. vzniku center duševního zdraví. Přílohu Hospodářských novin v kompletním znění si můžete stáhnout zde. Podívejte se také na záznam z debaty, které se zúčastnil Břetislav Košťál ze Studia 27

stac20 120

Skupinové terapie a relaxace 3krát týdně od 25.2.2021.

Určen lidem s depresivními a úzkostnými poruchami, reakcí na stres, potížemi ve vztazích k sobě a druhým...

i pro lidi s psychotickou zkušeností.

Logo ESFNejvětší česká nezisková organizace podporující lidi se zkušeností s duševním onemocněním, Fokus Praha, se připojila k výzvě dalších 32 organizací, které se snaží přesvědčit Vládu ČR, aby v programovém období 2021–2027 neignorovala doporučení Evropské komise a nesnižovala podíl financí čerpaných v rámci Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti. Prostředky ESF+ slouží především k podpoře fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení či programů na podporu zaměstnanosti – tedy řešení problémů, jejichž závažnost se následkem epidemie COVID-19 a následné socioekonomické krize ještě prohloubí. Naproti tomu Fond soudržnosti je využíván primárně pro projekty spojené s dopravní infrastrukturou či energetikou. 

Webinář Změna paradigmatuDne 4. 12. 2020 měl pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR proběhnout odborný webinář s názvem Změna paradigmatu – lekce získané z pandemie koronaviru a z posledních 50 let, týkající se reformy péče o duševní zdraví. Na webináři měli vystoupit mezinárodně respektovaní odborníci, z nichž jeden (Roberto Mezzina) je dlouholetým spolupracovníkem Světové zdravotnické organizace (WHO) a také členem zahraničního expertního týmu tuzemské reformy péče o duševní zdraví. Ministerstvo nicméně konání webináře pozastavilo na žádost Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) s tím, že obsah webináře musí projednat Odborná rada pro odbornou garanci strategie reformy psychiatrické péče.

Jan Sobotka V poslední době je možné ve Fokusu Praha zaslechnout slovní spojení „recovery house“. Co vlastně tento anglický termín znamená a bude znamenat v českém kontextu, jsme se zeptali výkonného ředitele Fokusu Praha Jana Sobotky.

maj120

Poslední letošní přednáška v rámci Programu pro rodinné příslušníky 3.12.2020 od 18:00

je na téma Psychosociální rehabilitace, napište si o přístupový odkaz!

Lektoruje vedoucí Centra duševního zdraví pro Prahu 6 Mgr. Andrea Preclíková.

drama 120

Začíná přihlašování!

Skupina začne v lednu 2021.

Bude mít maximálně 10 členů.

Sbírka potravin pro Fokus PrahaDěkujeme za Vaši štědrost při Sbírce potravin, která proběhla v sobotu 21. 11. 2020. Pro klienty Fokusu Praha se vybralo celkem 2 094 kg potravin – 1 307 kg z Tesco Hypermarket Praha Národní a 787 kg z Billa Praha – Dolní Chabry. Děkujeme i všem našim kolegům z Domu u Libuše, týmu Chráněného bydlení Praha a Centra duševního zdraví pro Prahu 8 za to, že celou sobotu komunikovali, sbírali, přebírali, třídili, vážili a vozili vše do skladu, odkud potraviny poputují přímo klientům.

Michaela Bolcková, HR konzultantka, představuje pilíře a hodnoty Fokusu Praha.V posledních dvou letech se více mluví o hodnotách Fokusu Praha. Měníme se, rosteme, a tak je logické, že se potřebujeme ujistit, že máme společné pevné základy a víme, kam jdeme. Nejenom o tom byla řeč s HR konzultantkou Michaelou Bolckovou, která měla proces „revitalizace“ fokusáckých hodnot a pilířů interně na starosti. 

kb kytka120

Nadace Jistota Komerční banky nám přidělila finanční příspěvek na mzdu

terapeutům týmu Psychoterapie Fokus Praha, aby mohli až do června 2021 poskytovat online psychoterapii

lidem s úzkostí a / nebo depresí, kteří nemají psychoterapii dobře dostupnou naživo. Děkujeme.

 

World Mental Health DayPraha, 9. 10. 2020 Od 10. září probíhá po celém Česku multižánrová osvětová kampaň Týdny pro duševní zdraví. Ta vyvrcholí v sobotu 10. října na Světový den duševního zdraví. Za jeho vznikem stojí World Federation for Mental Health (WFMH), která v tento den již od roku 1992 upozorňuje na nutnost zvyšování povědomí o duševním zdraví, odbourávání předsudků či zefektivnění služeb pro lidi s duševními potížemi. Letos ve své bilanční zprávě s podtitulem Mental Health for all: Greater Investment-Greater Access označila za hlavní celosvětový problém dlouhodobé podfinancování oblastí zaměřených na duševní zdraví a jejich špatnou dostupnost. Fokus Praha se k této výzvě připojuje prostřednictvím aktuální kampaně proti předsudkům vůči lidem s  duševním onemocněním, která bude kvůli aktuální pandemii a souvisejícím opatřením probíhat primárně na internetu. Veřejnost se k ní může připojit skrze mezinárodní symbol pro otevřenou a nepředpojatou tematizaci duševního zdraví – zelenou stuhu

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) a FOKUS ČR se ohrazují proti stanovisku k deinstitucionalizaci, kterou společně vydaly Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS), Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Rada seniorů ČR.