Centrum vzdělávání

Nabízíme kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, psychology, pedagogy, pracovníky dalších pomáhajících profesí, studenty i zainteresovanou laickou veřejnost. Kurzy jsou akreditované MPSV v rámci dalšího celoživotního vzdělávání. Pro pracovníky ve zdravotnictví lze po předchozí dohodě kurzy akreditovat u příslušných profesních sdružení.

Kurzy jsou vhodné i pro blízké a příbuzné lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Pro organizace realizujeme také kurzy „na klíč". Tyto kurzy lze přizpůsobit specifickým požadavkům organizací a realizovat je přímo v jejich prostorech.

Zajišťujeme odborné praxe a stáže v sociálních a zdravotních službách Fokusu Praha.

Pronajímáme vlastní vzdělávací prostory.

Centrum vzdělávání je součástí organizace Fokus Praha, z.ú.

V únoru 2015 jsme úspěšně absolvovali dobrovolný audit MPSV a FDV a obdrželi certifikát.

Více na  fokus-vzdelavani.cz 

Aktuální nabídka kurzů

Kompletní nabídku najdete na stránkách www.fokus-vzdelavani.cz zde

V únoru dva výjimečné workshopy s Peterem Bullimorem o slyšení hlasů. Více informací zde.

Historie Centra vzdělávání

Vzdělávání je nedílnou součástí služeb, které Fokus Praha nabízí už více než čtvrt století. První kurzy, které byly realizovány, vycházely z potřeb vlastních zaměstnanců organizace. Nejpopulárnější byl vždy rekvalifikační kurz pro pracovníky v oblasti sociálních služeb se zaměřením na psychiatrii, který absolvoval prakticky každý zaměstnanec Fokusu, a to nejen toho pražského. Brzy se zájem o kurz rozšířil i do jiných organizací podílejících se na službách v této oblasti. Původně byl kurz akreditován u MŠMT. Od vzniku zákona o sociálních službách je součástí celoživotního vzdělávání v oblasti sociálních služeb a akreditaci opakovaně obnovujeme u MPSV.

Vzdělávání je prostor, kde se Fokus Praha vždy snažil spolupracovat se zahraničními partnery a spolupracujícími organizacemi. Velkým zlomem ve vzdělávání byla na sklonku tisíciletí realizace mezinárodního projektu LIEN, kdy došlo k proškolení zaměstnanců Fokusů z celé ČR v lektorských dovednostech a k vytvoření řady kurzů věnujících se v této době klíčovým tématům, jako byla pracovní rehabilitace, case management, individuální plánování, chráněné bydlení, marketing chráněných dílen a dalších.
V této době probíhaly vzdělávací kurzy převážně v novém prostředí Jůnova statku v Sedlci a mnohdy byly pro účastníky zážitkem nejen vzdělávacím, ale i společenským, tmelícím a nadšení dodávajícím.


V roce 2002 se poskytování kurzů formalizuje a vzniká organizační složka Fokusu Praha Tréninkové a vzdělávací středisko Fokusu Praha. V průběhu prvního desetiletí 21. století využívá kromě prostor Jůnova statku také velkých školících prostor v Praze 8 v sousedství hlavního centra Fokusu na adrese Dolákova 26. V této době také přichází Zákon 108/2006 sb. o sociálních službách a Fokus Praha získává postupně pro většinu svých kurzů akreditaci MPSV a stává se oficiálním poskytovatelem dalšího celoživotního vzdělávání v této oblasti. Dnes sídlí ve vlastních prostorách na adrese Dolákova 24, Praha 8. V době, kdy byla udělována akreditace jednotlivým vzdělávacím zařízením, bylo držitelem této akreditace a největším poskytovatelem akreditovaných kurzů pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti psychiatrické péče a komunitních služeb.
Pro svoji specializaci a některé unikátní kurzy je každoročně vyhledáván stovkami odborníků z řad sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, psychology, pedagogy, pracovníky dalších pomáhajících profesí, studenty a i zainteresovanou laickou veřejností. Zároveň velmi pečlivě zajišťuje odbornost vlastních zaměstnanců. Fokus Praha vždy dbal na to, aby nabízené vzdělávání bylo úzce propojeno s dobrou praxí služeb, které jako organizace nabízíme. Všichni naši lektoři mají dlouholetou praxi v tématech, která školí, a mohou tak předávat frekventantům bohaté osobní zkušenosti.


Od roku 2015 používáme nový název Centrum vzdělávání Fokus Praha. Kromě realizace samotných kurzů, se podílíme na poskytování odborných stáží a praxí ve Fokusu Praha. Organizujeme semináře se zahraničními lektory pro odbornou i širokou veřejnost. Každý měsíc se podílíme na realizaci setkávání zástupců komunitních služeb, pracovníků Psychiatrické nemocnice Bohnice a lidí, kteří mají vlastní zkušenost s duševními obtížemi v Modrém salónku Divadla za plotem. Pod vedením Centra vzdělávání je koordinována národní síť preventivního a edukačního programu Blázníš? No a! Připravujeme a realizujeme vzdělávací semináře i pro pracovníky ve zdravotnictví. V roce 2016 jsme s programem věnovaným spolupráci komunitních a lůžkových zařízení realizovali 15 seminářů přímo v psychiatrických nemocnicích a na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic.


Do této chvíle vytvořilo Centrum vzdělávání Fokus Praha více než 50 vzdělávacích kurzů, z nichž naprostá většina získala akreditaci MPSV. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou organizací a pro více než 40 z nich jsme díky své lektorské základně realizovali různé kurzy na klíč. V posledních letech je zde ročně proškoleno až 700 frekventantů. Jejich celkový počet je téměř 9,5 tisíce.

Náš tým

RadkaVotavovaWeb 1Mgr. Radka Votavová
vedoucí Centra vzdělávání
tel.:773 743 250
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
AlenaProchazkovaWebMgr. Alena Procházková
koordinátorka vzdělávání
tel.: 777 080 307
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
ZuzanaNamyslovovaWebBc. Zuzana Namyslovová
koordinátorka stáží
tel.: 773 743 241
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vybrat jinou formu vzdělávání