Blaznis no a CZ barevne

Blázníš? No a!

Blázníš? No a! je jednodenní vzdělávací program pro středoškoláky. Jeho smyslem je odstraňování předsudků a obav, které provázejí duševní obtíže a nemoci i psychiatrickou péči obecně. Celý program je interaktivní a současně edukativní. Učí mladé lidi, jak se odvážně postavit životu, učit se od sebe navzájem, respektovat jeden druhého a vzájemně si pomáhat.

Fokus Praha pořádá tyto programy již od roku 2005 a spolupracuje tak s mnoha středními školami v Praze.

Fokus Praha koordinuje rozšiřování programu Blázníš? No a! do dalších oblastí republiky, k dalším středoškolákům.

Celorepublikový slet týmů proběhne 15. června. Program zde.

Více na www.blaznis-no-a.cz

Projekt OPZ

OPZ barevné

Blázníš? No a! - rozvoj a podpora národní sítě programu včasné prevence sociálního vyloučení

Projekt se věnuje vytvoření národní sítě pracovníků organizací poskytujících soc. služby lidem s duševním onemocněním. Koordinací a podporou této sítě posílíme systémovost preventivního a destigmatizačního nástroje, který oslovuje mladé lidi ve věku 15-20 let, kdy nejčastěji propukají první příznaky duševních krizí. Včasnou intervencí je možné eliminovat sociální exkluzi, kterou s sebou duševní onemocnění přináší. V projektu je rovněž realizován výzkum na prokázání efektivity tohoto nástroje.

Realizace projektu proběhne v následujících klíčových aktivitách:

1. koordinace národní sítě programu BNA a podpora stávajících proškolených týmů

 • koordinace a podpora jednotlivých týmů
 • supervize týmů,
 • náhledy pracovníků v začátcích realizace programu na školských dnech již zavedených a zkušených týmů
 • společná setkání všech členů aktivních týmů, která slouží k výměně zkušeností, vzájemné inspiraci,
 • obohacení, sdílení dobré praxe, včetně závěrečné konference

2. Zapojování nových týmů do činnosti národní sítě programu BNA

 • šíření informací o programu do nových regionů a motivace vzniku nových týmů
 • workshopy pro místní organizace poskytující sociální služby lidem se zkušeností s duševní nemocí,na které budou přizváni pro realizaci program důležité osobnosti z regionu - zástupci obcí, školství, příznivců programu.
 • zapojování nových týmů prostřednictvím vstupních koordinačních a informačních schůzek (schůzky sociálních pracovníků, kteří daný program moderují, schůzky peer pracovníků, kteří v programu využívají svoji vlastní zkušenost,schůzky koordinátorů, kteří mají v regionu úkol zajistit chod programu apod.)

3. Realizace výzkumu na evaluaci programu BNA

 • celorepublikový výzkum efektivity programu, jehož výsledky budou představeny na závěrečné konferenci s účastí německých zakladatelů programu.

4. Závěrečná konference Blázníš? No a!

 • mezinárodní jednodenní konference pro cca 50 - 100 osob se uskuteční v závěru
  projektu v Praze – jaro 2018. K účasti budou přizváni pedagogičtí pracovníci, média, zástupci MŠMT, MZ i MPSV. Hosty konference se stanou autoři programu z organizace Irrsinnig Menschlich e.v. v Lipsku.

Projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001302 je realizován od srpna 2016 do konce července 2018 a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

Náš tým

RadkaVotavovaWeb 1Mgr. Radka Votavová
vedoucí projektu
tel.: 773 743 250
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
ZuzanaNamyslovovaWebBc. Zuzana Namyslovová
koordinátorka programu pro regionální týmy
tel.: 773 743 241
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Hlava1Mgr. Linda Růžičková
koordinátorka programu pro Prahu
tel.: 774 804 620
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vybrat jinou formu vzdělávání