logo modry okraj 1

Prádelna u Mandelíků

Sociální firma Prádelna u Mandelíků vznikla v roce 2011.

Nabízíme tyto služby:

praní, ruční žehlení, mandlování, provádění drobných oprav a úprav prádla, rozvoz prádla

sběrna prádla pro čistírnu LaKlim s.r.o

pro obyvatele Prahy, tak i pro firmy, školy a školky 

 

Přejdětě na webové stránky prádelny: www.pradelnaumandeliku.cz

automandelici 002 003

 

 

Projekt

Z projektu "Zaostřeno na práci" CZ.07.3.63/0.0./0.0/16_031/0000213 v rámci operačního programa Praha - pól růstu je financována rekonstrukce a rozvoj sociální firmy Prádelna u Mandelíků. Připravujeme pro vás nové webové stránky, rekonstrukci prostorů a vybavení prádelny.

OP PPR 1

Vybrat jinou sociální firmu Fokusu Praha