bublina

Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti

Téměř padesát tisíc jsme vyjeli na Ladronce

Díky Nadaci ČEZ jsme na akci Čarodějnice na Ladronce získali částku 49 947 Kč. Každé šlápnutí na oranžovém rotopedu bylo zpřevodováno na finanční pomoc pro Fokus Praha. Děkujeme všem, co jste do toho šlápli s námi. A že vás bylo hodně - na Ladronce bylo úplně plno a fronta na charitativní šlapání byla nekonečná. DÍK!.

Výtěžek pomůže našemu osvětovému programu Blázníš? No a!

   

  

 

 

Oranžové kolo ČEZ pomáhá Fokusu Praha

CEZ1stranka

Už příští sobotu 30.4. na Čarodějnice, budeme společně s návštěvníky parku Ladronka šlapat na oranžovém kole ČEZ pro Fokus Praha. Vzdálenost, kterou na rotopedu ujedeme, převede Nadace ČEZ na peníze a částku nám věnuje na podporu preventivního programu o duševním zdraví pro středoškoláky "Blázníš? No a!"

Všichni, kdo se štafety účastníte, nám svou energií pomůžete celkový dar navýšit!

Těšíme se na Vás, šlapat se bude od 15h00 do 18h30.

Na Ladronce Vás čeká i bohatý doprovodný program, soutěže, občerstvení. Více na
www.carodejnicenaladronce.cz

Nadaci ČEZ i Vám, sportujícím, moc děkujeme!

Otevřený dopis ČT – chceme pořad o duševním zdraví

Jedním z výsledků konference Na vlastní kůži, která se věnovala aktivní účasti lidí se zkušeností na rozhodování a plánování změn v oblasti péče o duševní zdraví, je otevřený dopis adresovaný řediteli ČT.

Více než šedesát účastníků konference se podpisem dopisu připojilo k požadavku autorů – Ctibora Laciny, Břetislava Košťála a Milana Sýkory, aby byl ve veřejnoprávní ČT věnován větší prostor pro téma duševního zdraví a reformu psychiatrické péče.

V dopisu se mimo jiné píše: „Veřejnost prakticky vůbec netuší, že lidé s duševními potížemi v naší společnosti často živoří, a to nejen v důsledku svých psychických problémů, ale právě díky společenskému stigmatu. O stávajícím, mnohdy vysoce nevyhovujícím, až nepřijatelném stavu některých uzavřených psychiatrických oddělení pro chronické pacienty se veřejnost nedozvídá také nic. Život duševně nemocných je doposud velkým veřejným tabu a to bychom velice rádi změnili."

Znění celého dopisu zde.

Číst dál...

Jsme zapsaný ústav - TO NENÍ APRÍL

Je to tu - na apríla - 1. dubna 2016 se Fokus Praha stává zapsaným ústavem.


Dovršuje se tak proces formálních změn, který byl vynucen změnou občanského zákoníku.

Co se pro Fokus změní? Nejviditelnější je změna názvu. Oficiální název Fokus Praha, o.s. vystřídá nový název Fokus Praha, z.ú.

Číst dál...

Rozhovor s Pavlem Košákem o ústavu Fokus

Dne 1. dubna 2016 začíná být Fokus zapsaným ústavem. Novým orgánem se stala správní rada, jejímu členovi Pavlu Košákovi jsme položili několik otázek.
Je opravdu změna právní formy jen formálním aktem? Dotkne se nějak skutečného fungování Fokusu?

Pro zaměstnance a uživatele služeb se vpodstatě nic nemění. Změna právní formy má význam pro řízení organizace. Ústav je z pohledu fungování organizace mnohem flexibilnější způsob existence. Jde v podstatě o vylepšenou verzi obecně prospěšné společnsoti (o.p.s.) s bohužel příšerným názvem této právní formy. Umožní Fokusu být transparentnější pro dárce financí a poskytovatele dotací, vstupovat do společností s ručením omezeným a také z pohledu managementu si slibujeme, že bude možné Fokus operativněji řídit. O velkou změnu jde z pohledu členů sdružení (od roku 2015 spolku). Zaniklo většinou dlouholeté členství a svým způsobem dlouholetý vztah k Fokusu. Mnozí členové původního sdružení jsou ze zakladatelské generace Fokusu, která se s Fokusem silně identifikuje. Z toho důvodu jsme založili Fokus Praha - spolek pro duševní zdraví, který chce na původní sdružení navázat a je zakladatelem ústavu. Jako zakladatelé ústavu mají členové nového spolku nadále vliv na chod Fokusu Praha. Nabídli jsme všem původním členům možnost vstupu. Rádi přivítáme nové členy a především z řad uživatelů služeb, jejích rodinných příslušníků, přátel a všech kteří chtějí podpořit Fokus, respektive „duševní zdraví" společnosti.

Číst dál...

 

BeneficniAkceN

fokusovinyNove

pribehyzfokusu

podporujinasN

banner OZPprace

ikonaPodporteNas

Chci darovat organizaci Fokus Praha
 
 
nebo ,- Kč

GIVT banner square